Pradžia

Naujausi įrašai:

Ši svetainė – tai ne pelno projektas, skirtas visų pirma tikybos mokytojams, evangelistams, katechetams, norintiems iliustruoti savo mokymą vaizdine medžiaga.
Taip pat ši svetainė skirta visiems, siekiantiems geriau pažinti Jėzaus Kristaus Evangeliją ir rasti atsakymus į krikščionims aktualius klausimus.