Alfa filmai #7: Kaip Dievas mus veda?

Alfa filmai #8: Kas yra Šventoji Dvasia?

Alfa filmai – Įvadas į Alfa savaitgalį

2018m.

Alpha.org

Daugiau informacijos rasite: www.alfakursai.lt

Savaitgalio tema paliečia kiekvienam žmogui labai jautrų klausimą. Kada jaučiuosi vienišas? Ar būdamas vienišas nesiilgiu kažko kito, kuris taptų toks artimas ir suprantamas? „Alfa“ savaitgalis ir yra laikas, kada atrandi tą kitą Dievo asmenyje, Jo Šventojoje Dvasioje ir Jo meilėje tau. Tai laikas ne tik pažinti Šventąją Dvasią kaip asmenį, bet ir suprasti Jos veikimo būdą, bei galimybė būti pripildytam Jos malonių.

“Dėkojame autoriams už leidimą publikuoti šį filmą lietuvių kalba.”

Susiję filmai: