Tikėjimo pagrindai #08: atsivertimo liudijimai

Viktorija Silenkovaitė. Tikėjimo kelionėje su muzika

Antanas Saulaitis SJ. Dievas pašaukia ten, kur visiems geriausia

Kunigo jėzuito Antano Saulaičio įžvalgos apie pašaukimą. Visą jo ir dar 26-erių dvasininkų pašaukimo kelio istorijas skaitykite knygoje TIK ĖJIMAS KELIU.
2015-02-17
Bernardinai.lt/tv

Susiję filmai: