Ar kiekvienas tikintysis gali Šventąjį Raštą suprasti teisingai?

Atsako kun. Algirdas Akelaitis
2013 m.
Klausimai apie tikėjimą

Dalintis: