Ar Šventasis Raštas yra Dievo žodis?

Ar Šventasis Raštas yra Tiesa, jei ne viskas, kas jame parašyta yra teisinga?

Ar Šventąjį Raštą tikrai parašė Dievas?

Atsako kun. Algirdas Akelaitis
2013 m.
Klausimai apie tikėjimą

Susiję filmai: