Atjautos grožis: Jean Vanier Šventojoje Žemėje. Dokumentinis filmas

Ar Šventąjį Raštą tikrai parašė Dievas?

Ar Šventasis Raštas yra Dievo žodis?

Atsako kun. Algirdas Akelaitis
2013 m.
Klausimai apie tikėjimą

Susiję filmai: