Ar Šventąjį Raštą tikrai parašė Dievas?

Kas sudaro Šventąjį Raštą?

Ar Šventasis Raštas yra Tiesa, jei ne viskas, kas jame parašyta yra teisinga?

Atsako kun. Algirdas Akelaitis
2013 m.
Klausimai apie tikėjimą

Susiję filmai: