Ar Šventąjį Raštą tikrai parašė Dievas?

Kas sudaro Šventąjį Raštą?