Bernadetos giesmė. Meninis filmas

1943 m.

Šventosios Bernadetos, kuriai Lurde apsireiškė Mergelė Marija, istorija. Šiandien Lurde – daugybė stebuklingų išgijimų. Šventosios Bernadetos kūnas jau daugiau kaip 140 metų po mirties liko stebuklingai nesuiręs. Tai tikra istorija apie šventosios gyvenimą.

Šis klasikinis filmas 1944 m. laimėjo tris Aukso gaublius ir keturis Oskarus.

Bažnytiniame kalendoriuje Šv. Bernadeta – Lurdo regėtoja minima balandžio 16-ąją – jos mirties dieną.

Popiežius Jonas Paulius II 1992 metais vasario 11-ąją – Lurdo Dievo Motinos liturginę šventę – paskelbė Pasauline ligonių diena.

Dalintis: