s. Evelina – “Draugas, kuris trokšta mano atsako”

s. Dominyka DP – “Draugas, kurio galiu klausti patarimo”

br. Mišelis – “Draugas, su kuriuo noriu bendrauti”

Lietuvos jaunimo dienų 2013 pasiruošimo programa.
FILMUOTA KATECHEZĖ APIE DRAUGYSTĘ SU DIEVU.
2013 m.
LJD2013media

Susiję filmai: