Laisvės kryžkelės. KGB kalėjimas ir jo istorija

“Stebuklai” #5: Turino drobulė: istorija ir naujausi tyrimai

Būti krikščionimi sovietmečiu. Kunigų ruošimas pogrindyje

Siūlome pažvelgti į sovietmečiu veikusią pogrindinę kunigų ruošimo sistemą, kuri tapo kūrybišku atsaku į sovietinės valdžios kišimąsi į Kauno seminarijos veiklą.
2012-04-16
Bernardinai.lt/tv