Superknyga #2/03: Liepsnojanti krosnis

Biblijos istorija apie tris drąsius vyrus – Šadrachą, Mešachą ir Abed Negą, nepabūgusius Babilono karaliaus Nebukadnecaro, bet pasiryžusius dėl ištikimybės […]