Katalikiški dalykai #02: Ar Dievas yra?

“Stebuklai” #1: Ar žmogaus siela egzistuoja?

Daktaras Kvantas: Plokščia šalis

2006 m.

Šis filmukas vaizdingai palygina mūsų trimatį pasaulį su dvimačiu ir taip padeda suprasti Dievo buvimą virš mūsų pasaulio, anapus laiko ir erdvės, tarsi kitoje dimensijoje.

Susiję filmai: