Kunigas Juozas Zdebskis. Dokumentinis filmas

Katalikų Bažnyčia ir rezistencija 1944 – 1990 m. Įdomioji Lietuvos istorija