Kunigas Juozas Zdebskis. Dokumentinis filmas

Katalikų Bažnyčia ir rezistencija 1944 – 1990 m. Įdomioji Lietuvos istorija

Dovydas prieš Galijotą. Dokumentinis filmas

Filmas apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos leidybą sovietinės priespaudos metais.
2013 m.
Autoriai: Juozas Sabolius, Virginijus Savukynas

Susiję filmai: