Gabrielė Kuby apie “Gender” ideologijos grėsmę

Pažinti reikia drąsos. Jolantos, trijų vaikų mamos liudijimas

Jaunimo liudijimai apie tyrumą

Tyrų širdžių judėjimui priklausantis jaunimas (Alina, Lukašas ir Aldona) festivalyje “Dievas yra meilė” liudijo, ką jiems reiškia tyrumas.
2015 m.
 Jurgita Matulevičiūtė, Tyrų širdžių judėjimas

Susiję filmai: