Jėzus #01: Jėzaus gimimas

Ištrauka iš filmo “Jėzus„.
Lukas įžangoje pabrėžia, kad rašo viską rūpestingai ištyręs.
Angelas Gabrielius apsireiškia Marijai, Nazareto mergelei. Jis praneša jai, kad ji rado malonę Dievo akyse ir ji pagimdys Jėzų, Dievo Sūnų.
Per Jėzaus gimimą įvykiai susiklosto taip, jog išsipildo pranašystės. Nė viena detalė nelieka Dievo nepastebėta. Tą patį galima pasakyti ir apie mūsų gyvenimus.
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip Marija atsako angelui?
2. Kaip atsitiko, kad Jėzus gimė Betliejuje?
3. Kas pirmieji sužinojo ir papasakojo apie Jėzaus gimimą? Kodėl?

Dalintis: