Jėzus #12: Palaiminti, kurie klausosi Dievo Žodžio ir jo laikosi

Ištrauka iš filmo “Jėzus„.
Jėzus mums primena, kad tie, kurie klausosi Dievo ir Jam paklūsta, yra palaiminti.
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Ko fariziejus tikisi, kad Jėzus padarytų?
2. Kaip galime parodyti dėkingumą už tai, kiek daug mums atleista?

Dalintis: