Jėzus #20: duonos padauginimas

Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
“Diena pakrypo vakarop. Prisiartinę Dvylika tarė: „Paleisk žmones, kad jie, nuėję į aplinkinius kaimus bei vienkiemius, susirastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame dykumoje“. Jėzus atsiliepė: „Jūs duokite jiems valgyti!“ Dvylika atsakė: „Mes nieko daugiau neturime, tik penkis kepalėlius duonos ir dvi žuvis. Nebent nueitume ir nupirktume maisto visai šitai miniai“. O buvo ten apie penkis tūkstančius vyrų. Jėzus įsakė mokiniams: „Susodinkite juos būriais po penkiasdešimt“. (Lk 9, 12-14)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kas neramina mokinius?
2. Koks mokinių planas?
3. Ką daro Jėzus?
4. Kokią Jėzaus ir Dangiškojo Tėvo savybę atskleidžia šis stebuklas?

Dalintis: