Jėzus #23: berniuko išlaisvinimas iš piktosios dvasios

Ištrauka iš filmo “Jėzus„.
“Štai vienas vyras iš minios ėmė šaukti: „Mokytojau, meldžiu, pažvelk į mano sūnų: tai vienturtis. Kai dvasia jį pačiumpa, jis staiga ima rėkti, o dvasia tąso jį, jog tas net putoja. Ji tik vargais negalais atstoja nuo jo, kone užkankindama. Aš prašiau tavo mokinius išvaryti dvasią, bet jie neįstengė“. Tada Jėzus atsakė: „O netikinti ir sugedusi gimine! Kaip ilgai man reikės su jumis pasilikti ir jus kęsti?! Atvesk čia sūnų“.„ (Lk 9, 38-41)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kodėl mokiniai nepajėgė išvaryti demonų?
2. Kodėl Jėzus galėjo padaryti tai, ko mokiniai negalėjo?
3. Ką Biblija sako apie tikėjimą, maldą ir pasninką?

Dalintis: