Jėzus #26: vargas vedantiems kitus į nuodėmę

Ištrauka iš filmo “Jėzus„.
Jėzui su mokiniais toliau keliaujant, Jis pasakoja, kad jų laukia gundymai. Bus situacijų, kai žmonės skatins kitus nusidėti. Tačiau Jėzaus mokiniai niekada neturi būti vedantys į nuodėmę.
Jėzus pažvelgia į minią ir sako: „Papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną iš šitų mažutėlių. Taigi sergėkitės!“ (Lk 17, 1-3)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Ką reiškia “papiktinimai„?
2. Ką daryti, kad nepiktintume kitų?

Dalintis: