Jėzus #29: išgydymas Šabo dieną

Ištrauka iš filmo “Jėzus„.
“Neklausinėkite, ką valgysite ar gersite, ir nebūgštaukite! Visų tų dalykų vaikosi šio pasaulio pagonys. O jūsų Tėvas žino, kad viso to jums reikia. Verčiau ieškokite Jo karalystės, o tai bus jums pridėta. Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę! Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės. Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“. (Lk 12, 29-34)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Pagal Jėzų, ko turėtume pirmiausiai siekti?
2. Ar teisingai sinagogoje buvęs vyras sudraudė Jėzų? Kodėl?
3. Kaip galėtume rūpintis pirma Dievo karalyste ir lobiu Danguje savo kasdieniame gyvenime?

Dalintis: