Jėzus #31: Bartimiejaus pagydymas

Ištrauka iš filmo “Jėzus„.
“Kai Jėzus prisiartino prie Jericho, šalia kelio sėdėjo neregys elgeta. Išgirdęs praeinančią minią, jis paklausė, kas tai būtų. Jam pasakė, jog praeinąs Jėzus Nazarietis. Tuomet neregys ėmė šaukti: „Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ Ėję priešakyje draudė jį, kad tylėtų, bet tas dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“ Jėzus sustojo ir liepė jį atvesti.„ (Lk 18, 35-40)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip elgiasi neregys, girdėdamas praeinant Jėzų?
2. Ką daro neregys po išgydymo?
3. Kaip galėtume, imdami pavyzdį iš pagydyto neregio, dėkoti Dievui kasdien?

Dalintis: