Jėzus #33: pranašauja savo mirtį ir prisikėlimą

Ištrauka iš filmo “Jėzus„.
Jėzus toliau vakarieniauja su savo mokiniais. Jis prašo jų įdėmiai klausytis. Jėzus atvirai pasakoja, kad mokiniams teks su juos keliauti į Jeruzalę, kur išsipildys visa, kas pranašų parašyta apie Žmogaus Sūnų.
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kodėl Jėzus pasakoja mokiniams apie Jeruzalę?
2. Kaip Jo mokiniai atsako?
3. Kaip mes galime į tai atsiliepti, kai visa tai jau yra įvykę?

Dalintis: