Jėzus #34: mesijinis įžengimas į Jeruzalę

Ištrauka iš filmo “Jėzus„.
“Jam jojant, žmonės tiesė ant kelio drabužius. Besiartinant prie Alyvų kalno šlaito, visas mokinių būrys pradėjo džiaugsmingai ir skardžiai šlovinti Dievą už visus stebuklus, kuriuos jie buvo regėję. Jie šaukė: „Garbė karaliui, kuris ateina Viešpaties vardu! Ramybė danguje, šlovė aukštybėse!“
Kai kurie fariziejai iš minios jam šaukė: „Mokytojau, sudrausk savo mokinius!“ Jis atsakė jiems: „Sakau jums, jei šitie tylės – akmenys šauks!“ (Lk 19, 36-40)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip žmonės pasitinka Jėzų įžengiantį į Jeruzalę?
2. Kaip į tai reaguoja fariziejai?
3. Kaip kasdien turėtume pasitikti Jėzų?

Dalintis: