Jėzus #35: verkia Jeruzalės

Ištrauka iš filmo “Jėzus„.
“Prisiartinęs prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, Jėzus verkė jo ir sakė: „O kad tu šiandien suprastum, kas tau atneša ramybę! Deja, tai paslėpta nuo tavo akių. Tu sulauksi dienų, kai tavo priešai apjuos tave pylimu, apguls iš visų pusių ir suspaus tave; jie parblokš ant žemės tave ir tavo vaikus su tavim ir nepaliks tavyje akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankymo meto“. (Lk 19, 41-44)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kodėl Jėzus verkia Jeruzalės?
2. Kaip Jėzaus žodžiai skatina mus žvelgti į pasaulį?

Dalintis: