Jėzus #38: Mesijo įgaliojimai

Ištrauka iš filmo “Jėzus„.
“Vieną dieną Jėzui mokant žmones šventykloje ir skelbiant gerąją naujieną, atėjo aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų su seniūnais ir klausė jį: „Sakyk, kokia galia tai darai? Kas tau davė šitą galią?!“ Jis atsakė: „Ir aš noriu jus paklausti vieno dalyko. Pasakykite, ar Jono krikštas buvo iš dangaus, ar iš žmonių?“ Jie pradėjo svarstyti: „Jei pasakysime – iš dangaus, jis mus klaus: ‘Tai kodėl juo netikėjote?’ O jei pasakysime – iš žmonių, visi užsvaidys mus akmenimis, nes žmonės įsitikinę, kad Jonas buvo pranašas“. Taigi jie atsakė nežiną, iš kur. Tada Jėzus tarė: „Tai ir aš jums nesakysiu, kokia galia tai darau“. (Lk 20, 1-8)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kodėl fariziejai klausinėja Jėzų?
2. Kaip fariziejai atsako į Jėzaus klausimą? Kodėl?
3. Su kokia nuostata mes turėtume ateiti pas Dievą, norėdami Jį klausinėti?

Dalintis: