Jėzus #42: mokymas apie nusižeminimą

Ištrauka iš filmo “Jėzus„.
„Jėzus jiems pasakė: „Pagonių tautų karaliai engia jas ir jų valdovai liepia vadinti save geradariais. Jūs taip nedarykite. Kas vyriausias tarp jūsų, tebūnie tarsi mažiausias, o viršininkas tebūnie lyg tarnas. Katras yra vyresnis – kuris sėdi už stalo ar kuris jam patarnauja? Argi ne tas, kuris sėdi?! O aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja. (Lk 22, 25-27)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip turėtume žvelgti į kitus, ypač būdami vadovais?
2. Kuo turėtume būti tikri, jei suklystame?
3. Kokį gyvenimą Jėzus pažada mokiniams? Kaip turėtume jam pasiruošti?

Dalintis: