Jėzus #53: gerasis nusikaltėlis

Ištrauka iš filmo “Jėzus„.
„Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus!“ Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs“. Ir jis tarė: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“ Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje“. (Lk 23, 39-42)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip pirmasis nusikaltėlis kalba Jėzui? O kaip antrasis?
2. Kaip Jėzus atsako?
3. Kaip aš priimu savo kančią ir ką kentėdamas paprastai sakau Dievui?
4. Kaip, būdamas krikščionis, galėčiau geriau įprasminti savo kančią?

Dalintis: