Jėzus #54: mirtis ant kryžiaus

Ištrauka iš filmo “Jėzus„.
„Buvo apie šeštą valandą, kai visą kraštą apgaubė tamsa ir buvo tamsu iki devintos valandos, saulės šviesai užgesus. Šventyklos uždanga perplyšo pusiau. O Jėzus galingu balsu sušuko: Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Ir su tais žodžiais numirė.„ (Lk 23, 44-46)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kokie du įvykiai sukelia paniką miniai ir Jeruzalei?
2. Ką atskleidžia Jėzaus žodžiai ant kryžiaus?
3. Kaip tu atsiliepi į Jėzaus pasiaukojimą?

Dalintis: