Jėzus #57: kapas tuščias

Ištrauka iš filmo “Jėzus„.
„Moterys sugrįžo nuo kapo ir viską pranešė Vienuolikai ir visiems kitiems. Tai buvo Marija Magdalietė, Joana, Jokūbo motina Marija; jos ir jų draugės papasakojo tai apaštalams. Tas pranešimas jiems pasirodė esąs tuščios šnekos, ir jie moterimis netikėjo. Vis dėlto Petras pašokęs nubėgo prie kapo. Žvilgtelėjo pasilenkęs ir mato tiktai drobules. Jis grįžo atgal, be galo stebėdamasis tuo, kas buvo atsitikę.“ (Lk 24, 9-12)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip apaštalai atsako į moterų pranešimą?
2. Ką daro Petras?
3. Kaip aš atsiliepiu į naujieną, kad Jėzus prisikėlė? Ką tai keičia mano gyvenime?

Dalintis: