Jėzus #58: Prisikėlusiojo pasirodymas apaštalams

Ištrauka iš filmo “Jėzus„.
„Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“ Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint“. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse.“ (Lk 24, 36-43)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip apaštalai sureaguoja į Jėzaus pasirodymą?
2. Jėzus pažadėjo sugrįžti į žemę. Kaip elgtumeisi, jei pamatytum Jį sugrįžtantį?
3. Ką manai apie Jėzaus prisikėlimą? Kokie dalykai padeda tuo patikėti?

Dalintis: