Jėzus #59: įžengimas į Dangų ir didysis pavedimas

Ištrauka iš filmo “Jėzus„.
„Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano Tėvas. Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių“. Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir, iškėlęs rankas, palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui, didelio džiaugsmo kupini, sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą.“ (Lk 24, 46-53)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Ką Jėzus liepia apaštalams daryti?
2. Kaip aš suprantu savo pareigą skelbti Evangeliją kitiems ir kaip tai darau?
3. Kaip mes galėtume kitiems skelbti apie tai, ką Kristus yra padaręs?

Dalintis: