Jėzus #07: Stebuklinga žūklė

Ištrauka iš filmo “Jėzus„.
Jėzus liepia žvejui irtis į gilumą ir užmesti tinklus. Žvejas skundžiasi, kad visą naktį su kitais žvejojęs ir nieko nepagavęs.
Žvejas sutinka išplaukti ir pasikviečia savo draugus. Jėzus sėdi valtyje kartu su juo. Tuomet ima traukti tinklus. Jis džiūgauja pamatęs, jog tinklai pilni žuvų. Ištraukęs tinklus žvejas sėdi valtyje, pilnoje žuvų. Jis pažvelgia į Jėzų, susiraukia ir taria: “Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš nusidėjėlis.„ Jėzus jam sako nebijoti ir kad nuo šiol jau turės žmones žvejoti.
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip atsako žvejas į Jėzaus prašymą?
2. Kaip Jėzus pasirūpina žveju?
3. Ar esi patyręs panašių stebuklų savo gyvenime? Kokių?

Dalintis: