Jėzus #08: Jairo dukters prikėlimas

Ištrauka iš filmo “Jėzus„.
Minios spaudžia Jėzų ir Jis palieka sinagogą. Pasigirsta vienas balsas, stipresnis už kitus. Jairas maldauja Jėzų išgelbėti jo sergančią dvylikametę dukrą.
Kitas vyras pribėga prie Jairo ir sako jam nebevarginti mokytojo, nes jo dukrelė numirė. Jėzus atsigręžia ir liepia nebijoti: jeigu Jairas tikės, jo dukrai bus viskas gerai.
Jėzus su mokiniais aplanko šią šeimą. Kaimynai rauda dėl dukters netekties. Ji guli mirusi. Akimirką Jėzus pažvelgia į ją ir taria motinai, ją guosdamas, kad jos dukrelė ne mirusi, o miega…
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kada Jėzus atsiliepia Jairui? Kodėl?
2. Ką Jėzus liepia Jairui daryti?
3. Kaip Jėzus prikelia mergaitę iš numirusių?
4. Kaip šis stebuklas atspindi mūsų pačių santykį su Jėzumi?

Dalintis: