Morkaus Evangelija – įvadas

Mozė. Animacinis filmas

Jėzus Kristus – Mokymai

Jėzaus pamokslai, nukryžiavimas ir prisikėlimas.
Ištrauka iš filmo apie Jėzų Kristų.

Susiję filmai: