Kodėl Bažnyčia tik kai kuriuos žmones paskelbia šventaisiais?

Kada tampama šventu?

Kaip Bažnyčia žino, kad žmogus yra šventas?

Atsakė Arturo Sotto
2013 m.
 Klausimai apie tikėjimą

Susiję filmai: