Sutvirtinimui besiruošiant #07: Kodėl ir kaip man melstis?

Sutvirtinimui besiruošiant #08: Kaip Dievas mus veda?

Sutvirtinimui besiruošiant #13: Kaip galiu pasipriešinti blogiui?

Labai prašome naudoti šiuos video tik rengiant Sutvirtinimo sakramentui arba tik dirbant žmonėmis, kurie jau priėmę Sutvirtinimo sakramentą. 
Kviečiame perskaityti Metodo aprašymą
Numeracija – pagal Kauno arkivyskupijos programą:
“Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui”
2017 m.
Kauno arkivyskupijos katechetikos centras

1. KLAUSIMĖLIS:

2. LIUDIJIMAS:

Susiję filmai: