“Stebuklai” #6: Šventojo arkivyskupo Mogilevskio istorija

Kančia ir blogis #2: tikimybės problema

Kančia ir blogis #1: loginė problema

2017 m.

Ar kančios ir blogio egzistavimas įrodo, kad mylinčio ir visagalio Dievo nėra?

Susiję filmai: