Būti krikščionimi sovietmečiu. Kunigų ruošimas pogrindyje

Kunigas Juozas Zdebskis. Dokumentinis filmas

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. Dokumentinis filmas

Dokumentinis filmas apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos gimimą Simne ir jos gyvavimą sovietmečiu, sukurtas Kronikos 40-mečio proga.
2013 m.
Dalius Ramanauskas

Susiję filmai: