Tyrumas – kas tai?

Sutvirtinimui besiruošiant #25: Pašaukimas būti vyru ar moterimi

Lytiškumas – dovana ar našta? A. Narbekovo paskaita

Kun. prof. dr. A. Narbekovo paskaita „Lytiškumas: dovana ar našta?” seminare “Mokslo ir tikėjimo dialogas”.
2012-11-30
Andrius Narbekovas, Bioetika.lt

Susiję filmai: