Bibliniai sukūrimo pasakojimai šiandienos mokslo šviesoje

Jėzus Kristus – Mokymai

Morkaus Evangelija – įvadas

Evangelija pagal Morkų – skaitytojo įvadas.
2014 m.
Algirdas Akelaitis
Kamera – Laisvis Karvelis
Šis įvadas nėra ruoštas kun. A. Akelaičio.

Susiję filmai: