Panašūs

  1. Dauguma veikėjų vieni į kitus panašūs. Ką simbolizuoja veikėjų spalvos ir jų pasikeitimas?
  2. Kas paskatino tėtį nusivesti vaiką prie medžio?
  3. Jėzu sako: „Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.“ Kai klausome Jėzaus žodžių, mūsų džiaugsmui nieko netrūksta. Ką būtent kalbėjo Jėzus?

Filmuke vaizdžiai parodoma, kaip rutinai ir kasdienybei užgožiant mūsų gyvybingumą, tampame panašūs, tarsi “be spalvų”.

Dalintis: