Pirmajai Komunijai

01 Susipažinimui
02 Dievas Kūrėjas
03 Bažnyčia – Dievo namai. Elgsena šv. Mišiose
04 Eucharistija: bendras įvadas
05 Malda
06 Pirmoji nuodėmė ir krikštas
07 I-III Dievo įsakymai
08 IV-X Dievo įsakymai
09 Didysis Meilės įsakymas
10 Dorybės ir ydos
11 Dievo Motina Marija
12 Adventas ir šv. Kalėdos
13 Šventasis Raštas
14 Jėzaus gyvenimas
15 Jėzus – Dievas Išgelbėtojas
16 Sekminės ir Bažnyčios gimtadienis
17 Bažnyčios žymės ir įsakymai. Gavėnia
18 Sakramentai
19 Nuodėmė ir Dievo gailestingumas
20 I-III atgailos dalys. Sąžinės patikra
21 IV-V atgailos dalys. Išpažinties eiga
22 Išpažinties sakramentas
23 Švenčiausiasis Sakramentas
24 Šv. Mišios – Žodžio liturgija
25 Šv. Mišios – Aukos liturgija
26 Šv. Komunija
27 Švč. Trejybė
28 Rožinis
29 Gyvenimo tikslas – amžinasis gyvenimas
30 Pirmosios Komunijos belaukiant