Popiežiaus Pranciškaus minutė #1: Popiežiaus Pranciškaus gyvenimas

Popiežiaus Pranciškaus minutė #3: Kas vertas Dievas gailestingumo?

Popiežiaus Pranciškaus minutė #2: Šeimoje tenebūna dienos be atleidimo

2018m.

Apie nuolankumą ir atleidimą šeimoje.

“Dėkojame autoriams už leidimą publikuoti šį filmą lietuvių kalba.”

Susiję filmai: