Prisidėkite

Prisijunk prie mūsų komandos!

Jei Tau rūpi evangelizacija per medijas ir jei norėtum kartu organizuoti, prisijunk prie mūsų komandos!

Mūsų tikslas – išversti ir paruošti kokybiškų laisvai prieinamų krikščioniškų medijų (filmų, laidų, taip pat ateityje ir interneto svetainių, programėlių išmaniesiems ir pan.), kuriomis kaip įrankiais evangelizacijai galėtų naudotis tikybos mokytojai, katechetai, įvairios Bažnyčios bendruomenės.

Prisijungęs prie mūsų komandos Tu gali:

  • siūlyti naujas idėjas
  • padėti organizuoti renginius, kuriais telktume bendruomenę ir populiarintume krikščioniškus filmus
  • padėti ieškoti naujų filmų apie krikščioniškas vertybes, ypač trumpametražinių
  • išsakyti savo vertinimą apie pasirenkamus versti filmus, vertimo ir įgarsinimo kokybę
  • padėti ieškoti rėmėjų

 

Galite paremti filmų vertimo ir įgarsinimo darbus

Šioje medijų evangelizacijos veikloje yra darbų, reikalaujančių profesionalaus pasirengimo ir kruopštaus bei varginančio darbo. Be to, kiekvienas darbininkas vertas savo užmokesčio. Mūsų veiklai vykdyti neužtenka savanorių pagalbos, bet būtina ir finansinė parama, kad galėtume užmokėti profesionaliems vertėjams ir įgarsintojams. Dalį lėšų gauname iš projektų, tačiau kviečiame prisidėti ir Jus.

Galite remti konkrečius mūsų vykdomus darbus:

Trumpų filmų serijos “Biblijos projektas” vertimas ir įgarsinimas

Tai aukštos kokybės animaciniai filmukai apie atskiras Biblijos knygas ir temas, apie tai, kaip skaityti Bibliją ir ją suprasti. Šios įdomios ir populiarios serijos kūrimo iniciatoriai – du vyrukai, kurių vienas yra Biblijos, habrajų kalbos ir judaizmo daktaras, o kitas – profesionalus animatorius.

Trumpų filmų serijos “Katalikiški dalykai” vertimas ir įgarsinimas

Tai ispanų sukurti filmukai aktualiausiomis krikščioniškos gyvenimo temomis, su gera doze humoro.

Trumpų filmų serijos “Dievo istorija” vertimas ir įgarsinimas

Tai filmukai, skirti pirmiausia vaikams. Juose netrūksta humoro ir paprasto paaiškinimo apie sudėtingus tikėjimo dalykus.

Dokumentinio filmo “Tikėjimo išbandymas” vertimas ir įgarsinimas

Gavome Faradėjaus mokslo ir religijos instituto Kembridže licenciją išversti ir įgarsinti bei nemokamai platinti  jų sukurtą filmą apie mokslo ir tikėjimo dialogą.

 

Kol kas paremti mus galite tik dviem būdais – atnešdami auką į Kauno arkivyskupijos katechetikos centrą (A. Jakšto 4, Kaunas) arba melsdamiesi, kad Dievas laimintų šį projektą.

Dėkojame!