Raktinės Biblijos temos #06: Įstatymas

Raktinės Biblijos temos #08: Dievo paveikslas

Raktinės Biblijos temos #07: Karalystės Evangelija

2016 m.

Šiame video atsekame žodžio “Evangelija” kilmę ir kaip jis suriša Senojo Testamento istoriją su Jėzaus istorija bei jo skelbiama Dievo karalyste. Jėzus atnešė Dievo viešpatavimą į pasaulį, apversdamas aukštyn kojomis žmonių viešpatavimo būdą. Tai yra geriausia naujiena, kokios tik galėtume prašyti.

Susiję filmai: