Širdies triumfas

2018 BIRŽELIS

Chemin Neuf
Net For God

– Koks Viešpaties kvietimas mano gyvenime privertė mane persikraustyti, pajudėti. Ar išgyvenau perkeitimą, atsakydamas « taip » Viešpačiui ?

– Kaip šis filmas mane skatina įsipareigoti labiausiai vargstantiems bei darbuotis vienybės ir taikos srityse ?

Viešpatie, ateik perkeisti mūsų širdžių, kad mes būtumėm pasirengę ištarti Tau « taip ». Kad dalindamiesi tuo, ką turime, ir tuo, kuo esame, atvertume naujus vienybės ir taikos kelius, visoje Europoje ir visame pasaulyje.

 iš Psalmės 119 (118), 49-50 eilučių :

« Prisimink žodį savo tarnui, kuriuo suteikei man viltį. Tai yra paguoda mano varge, nes Tavo žodis mane atgaivino.»

« Gėris nekelia triukšmo » sakė Šv. Pranciškus Salietis. Kas žino, kad per daugiau nei 25 metus « Širdies triumfas » asociacija išsiuntė 2400 sunkvežimius su humanitarine pagalba į buvusios Sovietų Sąjungos šalis ir kasdien šiose šalyse palaiko vaikus, senelius ir vargšus ? Viskas prasidėjo nuo vieno « taip », kurį ištarė tėvas Rolfas – katalikų kunigas iš Šveicarijos, atsiliepdamas į Kristaus kvietimą vykti į misijas Rytų Europoje.

Dalintis: