“Stebuklai” #4: Viena išgijimo nuo vėžio istorija

2012 m.

Cтудия “Mастерская”

Klausimai pakartojimui:

*Ką darė Davido artimieji, sužinoję apie jo diagnozę?

*Kaip paaiškintumėte jo išgijimą, kokios priežastys jį lėmė?

 

Klausimai diskusijai:

*Kam iš jūsų teko patirti artimo žmogaus labai sunkią ligą ir/ar netektį?

*Ar tikite, kad Dievas gali išgydyti, jeigu jo karštai prašome?

*Kodėl Dievas išgydo ne visus?

*Ką manote apie ekstrasensus, kurie sakosi išgydantys sunkias ligas? Ką manote apie Merkinės piramidę? (mokytojas galėtų pasiruošti išdėstyti Bažnyčios požiūrį į magiją, plg. KBK 2115-2117)

*Situacijos analizė: Viena moteris, 5 vaikų motina susirgo vėžiu ir nuėjo pas kunigą. Ji sakė: “bijau operacijos, nenoriu eiti pas gydytojus.” Kunigas atsakė: “Tai melskitės ir Dievas išgydys”. Po kelių mėnesių moteris mirė, palikdama 5 vaikus. Kaip vertinate kunigo patarimą?

*Ką žinote apie gydymo charizmą turinčius krikščionis? (mokytojas galėtų pasiruošti papasakoti apie gydymo charizmą turėjusį kunigą Emiliano Tardif arba lenkų misionierių Marcin Zielinski, arba kunigą Stefan Starzynski)

*Ką žinote apie Mergelės Marijos apsireiškimų vietas, kuriose vyksta išgijimai (mokytojas galėtų pasiruošti pvz. apie Lurdą, Banneux)

 

Mokytojui:

Mokytojas galėtų pasiruošti trumpus pasakojimus šiomis temomis:

Bažnyčios požiūris į magiją (plg. KBK 2115-2117);

Gydymo charizmą turinčių Bažnyčios narių gyvenimas ir tarnystė (pvz. kun. Emiliano Tardif, kun. Stefan Starzynski, Marcin Zielinski ir kt.; plg. 1 Kor 12);

Mokslininkų ištirtus nepaaiškinamus išgijimus Lurde, taip pat išgijimo stebuklus, reikalingus skelbiant šventaisiais ir kt.

 

 

 

Dalintis: