Sutvirtinimui besiruošiant #27: Liturgija ir liturginiai metai

Sutvirtinimui besiruošiant #32: Eucharistijos liturgija

Sutvirtinimui besiruošiant #28: Įkrikščioninimo sakramentai

2017 m.

Susiję filmai: