Sutvirtinimui besiruošiant #28: Įkrikščioninimo sakramentai

Sutvirtinimui besiruošiant #34: Tarnavimo sakramentai

Sutvirtinimui besiruošiant #32: Eucharistijos liturgija

2017 m.

Susiję filmai: