Liturgijos ženklai

Michael Himes. Šventimai

Šv. Mišių eiga

2013 m.

Edukacinis filmas pristato Šv. Mišių eigą. Parengė Bažnytinio paveldo muziejus, 2013

Susiję filmai: